Thư ngỏ

KÍNH GỬI: QUÝ KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
  • Huỳnh quang tia X (XRF) là một kỹ thuật phân tích có thể được sử dụng để xác định thành phần hóa học của nhiều loại mẫu bao gồm chất rắn, chất lỏng và bột lỏng. Huỳnh quang tia X cũng được sử dụng để xác định độ dày và thành phầncủa các lớp và lớp phủ.
  • Trong ngành công nghiệp công nghệ XRF được áp dụng trong tiêu chuẩn Rohs và đo độ dày mạ. Công ty cổ phần công nghệ XRFTECH vì thế được ra đời với nhiệm vụ và sứ mệnh hiệu chuẩn, bảo dưỡng sửa chữa và cho thuê máy chất lượng tốt nhất.
  • Với phương châm: “Chất lượng là sức mạnh của chúng tôi”, Công ty cổ phần công nghệ XRF sẽ mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho khách hàng.
 Dear: Customer and the Partner
  •  X-ray fluorescence (XRF) is an analytical technique that can be used to determine the chemical composition of a wide variety of sample types including solids, liquids, slurries and loose powders. X-ray fluorescence is also used to determine the thickness and composition of layers and coatings.
  • In industry, XRF technology is applied in Rohs standard and measures plating thickness. XRFTECH Technology Joint Stock Company was therefore born with the task and the mission of calibration, maintenance, repair and rental of the best quality machine.
  • With the motto: “Quality is our strength”, XRF Technology Joint Stock Company will bring absolute peace of mind to customers.

Bạn cần tìm hiểu thêm về chúng tôi? 

Tầm nhìn

Nền công nghiệp công nghệ cao ngày càng phát triển thì yêu cầu độ chính xác càng cao. Công nghệ XRF giải quyết vấn đề kiểm tra độ dày mạ độ chính xác đến micromet đơn giản, đặc biệt trong tiêu chuẩn Rohs ngăn ngừa các chất độc hại ảnh hưởng tới sức khỏe con người (Pb, Cr 6+, Hg, PBBs, PBDEs), Công ty XRFTECH chúng tôi hướng đến công ty của công nghệ và phục vụ con người.

Vision

The increasingly high-tech industry requires greater precision. XRF technology solves the problem of plating thickness checking accuracy to micrometer,

Especially in the Rohs Standard to prevent harmful substances from affecting human health (Pb, Cr 6+, Hg, PBBs, PBDEs), XRFTECH Company we aim to be a company of technology and serving people.

Sứ Mệnh

Công ty XRFTECH  có kiến thức được đào tạo và học hỏi từ các nước có nền công nghệ tiên tiến về công nghệ XRF áp dụng trong máy đo công nghiệp độ dày mạ, máy kiểm tra tiêu chuẩn RoHs. Chúng tôi đã và đang xây dựng thương hiệu hàng đầu ở Việt Nam để quý khách hàng chủ động kiểm soát công nghệ.

Mission

XRFTECH Company has the knowledge of training and studying from countries with advanced technology on XRF technology applied in plating thickness gauges, RoHs standard testing machines.

We have been building a leading brand in Vietnam for customers to control technology actively.

Giá trị cốt lõi

Sự chắc chắn và chính xác , Công ty XRFTECH chúng tôi đem lại tin tưởng tuyệt đối cho khách hàng và giá trị đó là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của chúng tôi.

Core values

The certainty and accuracy, XRFTECH Company, we bring absolute trust to customers and that value is the guideline in all our working activities.