info.xrftech@gmail.com

Email tư vấn

 Xray Fluorescence – Model: EA-1000AIII

Xray Fluorescence – Model: EA-1000AIII

Thông số kĩ thuật

Số nguyên tử nguyên tố: 13 (Al) đến 92 (U)

Loại mẫu Rắn, Bột, Chất lỏng

Nguồn tia X ống tia X (mục tiêu Rh)

Điện áp: 15 kV, 40kV, 50 kV

Hiện tại: 1 mA (biến 10μA đến 1.000μA)

Hướng chiếu xạ tia X Phương pháp từ dưới lên

Máy dò bán dẫn Si (Không cần nitơ lỏng)

Vùng phân tích 1 mm, 3 mm, 5 mm (chuyển đổi tự động)

Mẫu máy ảnh màu CCD

Buồng mẫu 370 (W) × 320 (D) × 120 (H) mm

Bộ lọc 5 chế độ tự động chuyển đổi (bao gồm TẮT)

Bộ phận vận hành Máy tính cá nhân hoặc máy tính để bàn

Phần mềm

· Trạm X-quang

   Phân tích định tính (Đo phổ, ID tự động,

   Hiển thị đánh dấu KLM, so sánh / hiển thị trừ)

   Phân tích định lượng (Số lượng lớn FP, Hiệu chuẩn hàng loạt)

   Biện pháp thường quy

· Phần mềm đo lường chất điều tiết môi trường Ver. 2

Xử lý dữ liệu Microsoft Excel, Microsoft Word

Công suất sử dụng AC 100V đến 240V ± 10%, một pha

Phụ kiện

Hai loại cốc mẫu (đối với mẫu lỏng và cỡ nhỏ)